Pierce ökar intäkterna och rörelseresultat i första kvartalet

E-handelsbolaget Pierce som säljer motorcykelutrustning redovisar ökande intäkter och rörelseresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det är bolagets första rapport efter börsnoteringen den 26 mars.
Pierce
Pierce Group har huvudkontor i Stockholm men distributionscentret ligger i Polen. Där arbetar en stor del av de drygt 400 anställda. De största produktkategorierna är utrustning (hjälmar, stövlar och andra skydd), reservdelar och tillbehör som tält, mattor och verktyg.
Nettoomsättningen steg 19,8% till 369 miljoner kronor (308). Ökningen i lokala valutor var 25%.

Ebitda-resultat blev 19 miljoner kronor (10), med en ebitda-marginal på 5,1% (3,2).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 29 miljoner kronor (10), med en justerad ebitda-marginal på 7,9% (3,2).

Rörelseresultatet blev 8 miljoner kronor (1), med en rörelsemarginal på 2,2% (0,3).

Jämförelsestörande poster var -10 miljoner kronor (-1).

Justerat rörelseresultat utföll på 18 miljoner kronor (2), med en justerad rörelsemarginal på 4,9% (0,6).

Resultatet före skatt var -7 miljoner kronor (-14).

Resultatet efter skatt blev 0 miljoner kronor (-13). Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (-0,39).

”Under april och maj 2020 hade bolaget en väldigt stark omsättningstillväxt, knappt 50 procent i lokala valutor. Tillväxten påverkades tydligt positivt av covid-19-relaterade effekter. Så här, drygt halvvägs in i andra kvartalet, ser vi ett resultat efter rörliga kostnader som ligger i linje med föregående år samtidigt som nettoomsättningen i lokala valutor är marginellt lägre”, skriver bolaget i delårsrapporten.

”Efter att vi under flera år framgångsrikt byggt en kundbas och en stark position på den europeiska marknaden genom kraftig försäljningstillväxt, har strategin sedan slutet av 2019 varit att fokusera på ökad lönsamhet tillsammans med en mer kontrollerad tillväxt och ett förbättrat operativt kassaflöde. Utvecklingen hittills visar mycket positiva resultat av denna kursjustering. Under det första kvartalet ökade nettoomsättningen för gruppen med 25 procent i lokala valutor. Justerad ebit växte kraftigt från 2 till 18 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 4,9 procent. Resultatförbättringen drevs av en god försäljningsutveckling inom både Offroad och Onroad, förbättrad bruttomarginal, samt fortsatta skalfördelar på omkostnaderna”, kommenterar VD Henrik Zadig i delårsrapporten.

Pierce, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 369 308 19,8%
EBITDA 19 10 90,0%
EBITDA-marginal 5,1% 3,2%
EBITDA, justerat 29 10 190,0%
EBITDA-marginal, justerad 7,9% 3,2%
Rörelseresultat 8 1 700,0%
Rörelsemarginal 2,2% 0,3%
Rörelseresultat, justerat 18 2 800,0%
Rörelsemarginal, justerad 4,9% 0,6%
Resultat före skatt -7 -14
Nettoresultat 0 -13
Resultat per aktie, kronor 0,01 -0,39