Portföljen köper ocykliskt tillväxtbolag

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen sätter en del av kassan i arbete i ett högintressant bolag.

Recipharm, en kontraktstillverkare inom läkemedel, har varit en Affärsvärldenfavorit i flera år. Sedan bolaget kom till börsen 2014 har aktien fått fyra köprekommendationer, den senaste i nr 23/2018. Grundförutsättningarna med ett entreprenörsstyrt (och ägt) bolag i en tillväxtbransch är inte alls tokiga.

Bolagets resa på börsen har dock varit en svängig historia med ömsom kursrallyn, ömsom kraftiga kursfall efter tillfälliga bakslag. Den höga skuldsättningen har bidragit med en stor hävstång.

Operativt blir också Recipharms underliggande utveckling svåranalyserad på grund av många förvärv, stora expansionsinvesteringar, diverse engångsposter samt tryckande av nya aktier. Avskrivningar från såväl förvärv som egna investeringar skymmer sikten och har skapat ett stort gap mellan ebitda- och ebit-resultaten.

På sätt och vis är Recipham (liksom förpackningspappersbolaget Billerud Korsnäs), båda exempel på att man ska se upp lite grand med bolag som aviserar stora investeringar. Det låter alltid bra vid lansering, men ofta blir det dyrare än tänkt och/eller försenat. Och efter några besvikelser brukar de kortsiktiga börsinvesterarna ha tröttnat.

Recipharms bokslut för 2018 visade på goda 8 procents organisk tillväxt, justerat för valutaeffekter. Samtidigt stärktes den justerade ebitda-marginalen från 13,7 till 15,5 procent. Nettoskulden/ebitda föll samtidigt till 3,8, från 4,7 ett år tidigare.

Ledningen räknar också med att nå målet om en omsättning på 8 miljarder 2020. Lönsamhetsmålet om minst 16 procents ebitda-marginal väntas nås redan i år.

Analytikerna är något skeptiska till tillväxtmålet och skissar på 7,7 miljarder i omsättning 2020, men räknar med 17,1 procents ebitda-marginal, enligt Factset. Det ger ett förväntat ebitda-resultat på cirka 1,3 miljarder 2020.

Recipharms nuvarande värdering på 12,3 miljarder, inklusive nettoskulden på 3,8 miljarder, ger en ev/ebitda-multipel på omkring 9,5 på prognosen för 2020. Dra bort årets fria kassaflöde och den siffran faller ner mot 9 vid årsskiftet 2019/2020.

En historisk tillbakablick i Factset visar att Recipharms framåtblickande ev/ebitda-värdering pendlat mellan cirka 9 och 13 under de senaste åren. Så om prognoserna håller handlas Recipharm vid sin “golvvärdering” i dag, medan en “takvärdering” på 13 gånger det förväntade ebitda-resultatet 2020 ger en kurs på cirka 200 kronor, upp nära 60 procent från nuvarande nivåer.

Avkastningsportföljen gillar läget i Recipharm. Efter en tung investeringsfas går bolaget in i en skördeperiod där lönsamhet och kassaflöden bör stärkas samtidigt som bolaget uppvisar god organisk tillväxt. Det talar för att ledningens målsättning är inom räckhåll, och mot den bakgrunden är det svårt att se att börsen inte ska värdera upp det ocykliska tillväxtbolaget.

Tilläggas skall att grundarduon börjar bli till åren samtidigt som sektorn präglas av strukturaffärer. Vd Thomas Eldered blir 59 år i år och styrelseordförande Lars Backsell blir 67 år. En exit via uppköp framstår inte alls som orimligt på något års sikt, även om det inte är en central del i vårt case.

Avkastningsportföljen köper 1 500 aktier i Recipharm till onsdagens stängningskurs på 126 kronor. Efter den affären ser portföljen ut så här:

avkport_close 27feb2019.PNG 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här