Positivare ränte- och valutamiljö för börsen

KOMMENTAR Dagens räntehöjning till trots har risken för en snabbt stigande ränta och kronkurs minskat.

Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procent var tydligt kommunicerad men ändå inte helt väntad, detta efter en rad svaga konjunktursignaler sedan Riksbanken senast var ute och pratade.

På börsen mottogs beskedet med en kvävd gäspning, dels var den delvis redan inprisad, dels neutraliserades effekten av att Riksbanken samtidigt meddelade att nästa höjning skjuts framåt i tiden, den är nu planerad till andra halvan 2019. Riksbanken sänker också räntebanan något för 2019 och 2020.

Normalt sett ska fastighetssektorn påverkas mest negativt av högre räntor. Marginalen mellan direktavkastningen från hyrorna och kostnaderna för att finansiera köpet krymper. Affärsvärldens analys visar också att sektorn skulle få problem om dagens negativa realräntor förbyttes mot mer normala nivåer på positiva realräntor på 2–4 procent.

Vid plus 4 procentenheter går sektorn på knäna, och många bolag skulle snart hamna i nyemissionsdiskussioner. Men inte heller fastighetsbolagen påverkades av dagens besked från Riksbanken. Det är också långt till scenariot med normala realräntor, den risken har snarare minskat den senaste tiden.

På andra sidan finns bankerna som, allt annat lika, ska gynnas av högre räntor eftersom det brukar ge bättre marginal på räntenettot, SEB räknar till exempel med att en procent högre ränta ger plus 1,5 miljarder kronor på räntenettot. Bankaktierna faller på torsdagen, om än något mindre än börsen som helhet.

Störst effekt fick räntehöjningen på kronan, som steg med runt 1 procent mot dollarn och euron. Samtidigt är det mer osäkert om förväntningarna om en fortsatt kronförstärkning nästa år kommer att infrias, räntebanan har redan sänkts och kan sänkas ytterligare om konjunkturen fortsätter att vika.

Totalt sett ser snarast ränte- och valutamiljön för börsen bättre ut i dag än tidigare i år, risken för snabbt stigande räntor och kronkurs har minskat. Den stora huvudvärken är en annan – en vikande efterfrågan.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.