Pricer ökar omsättning kraftigt under första kvartalet

Prismärkningsbolaget Pricer redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Pricer

Omsättningen steg 73,9% till 392,9 miljoner kronor (225,9).

Rörelseresultatet blev 17,3 miljoner kronor (7,3), med en rörelsemarginal på 4,4% (3,2).

Resultatet före skatt var 22 miljoner kronor (15,6).

Resultatet efter skatt blev 17,7 miljoner kronor (14,8), en ökning med 19,6% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor (0,13), vilket innebär en ökning med 23,1% mot föregående år.

Orderingången landade på 443 miljoner kronor (371), en ökning med 19,4% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -62,6 miljoner kronor (2,2). Det kan attribueras till en förändring i rörelsekapitalet på -89,5, men det beskrivs främst som ett resultat av tajmingeffekter mellan in- och utbetalningar.

”Vi fortsätter investera i en utökad marknadsnärvaro som lägger grunden till en närmare dialog med våra kunder och ett breddat tjänsteerbjudande, vilket i kombination med en fortsatt hög innovationstakt inom produktutveckling ökar de fasta rörelsekostnaderna”, kommenterar VD:n Helena Holmgren.

Pricer, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Orderingång 443 371 19,4%
Nettoomsättning 392,9 225,9 73,9%
Rörelseresultat 17,3 7,3 137,0%
Rörelsemarginal 4,4% 3,2%
Resultat före skatt 22 15,6 41,0%
Nettoresultat 17,7 14,8 19,6%
Resultat per aktie, kronor 0,16 0,13 23,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet -62,6 2,2