Quickbit vänder till förlust på sista raden

Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vänder till förlust.
quickbit
Omsättningen sjönk 84,3% till 229,3 miljoner kronor (1 462,4).

Bruttovinsten blev 12,6 miljoner kronor (33,6), med en bruttovinstmarginal på 5,5% (2,3).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (29,6), med en rörelsemarginal på 0,1% (2,0).

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (29,6).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (26,2), och per aktie -0,02 kronor (0,29).

Bolaget vinstvarnade den 26 januari, vilket fick aktien att tappa 17% .

”Den minskade omsättningen i andra kvartalet förklaras av en fortsatt omställning till transaktionsflöden med högre kvalitet och lägre risk samt ett färre antal nya operatörer än förväntat som är fullt integrerade”, skrev bolaget då.

Quickbit, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 229,3 1 462,4 -84,3%
Bruttoresultat 12,6 33,6 -62,5%
Bruttoresultatmarginal 5,5% 2,3%
Rörelseresultat 0,3 29,6 -99,0%
Rörelsemarginal 0,1% 2,0%
Resultat före skatt 0,2 29,6 -99,3%
Nettoresultat -1,1 26,2
Resultat per aktie, kronor -0,02 0,29