Railcare minskar resultatet

Järnvägsbolaget Railcare rapporterar lägre omsättning och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 16,1% till 88,9 miljoner kronor (106,0). Bidraget från segmenten Entreprenad Sverige och Maskinförsäljning var lägre.

Rörelseresultatet blev 8,7 miljoner kronor (17,4), med en rörelsemarginal på 9,8% (16,4).

Bolaget hänför resultatförsvagningen till bland annat fjolårets försäljning av generatorvagnar till Infranord.

Resultatet efter skatt blev 6,2 miljoner kronor (12,8), en minskning med 51,6% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,26 kronor (0,54), vilket innebär en minskning med 51,9% mot föregående år.

Vd Daniel Öholm skriver i en kommentar till rapporten att bolaget har haft en bra start på året, med många ordrar i orderportföljen.

”Järnvägsindustrin har hittills inte varit ekonomiskt drabbad av pandemin, utan järnvägen är en kritisk samhällsfunktion där vi som arbetar inom industrin har varit extra flexibla för att lösa våra arbetsuppgifter”, framhåller bolagschefen.

”I Sverige har regeringen presenterat historiskt höga satsningar på järnväg och infrastruktur under lång tid framöver. I många länder behövs stora underhållsinsatser på järnvägen och ett stort intresse finns för våra innovativa lösningar, inte minst för vår senaste innovation med batterifordon för arbetsmaskiner på järnväg”, kommenterar VD:n.

Railcare, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 88,9 106,0 -16,1%
Rörelseresultat 8,7 17,4 -50,0%
Rörelsemarginal 9,8% 16,4%
Nettoresultat 6,2 12,8 -51,6%
Resultat per aktie, kronor 0,26 0,54 -51,9%