Ratos testar tålamod

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen stiger, men inte lika snabbt som börsen. Ratos pressas på godkänd rapport trots låga förväntningar.

Nordiska Värdeportföljen har stigit lätt de senaste dagarna, men inte lika mycket som börsen. Totalavkastningen är nu 15,3 procent (14,6 procent vid förra veckans uppdatering) och försprånget till Stockholmsbörsens breda index OMXSGI har minskat till drygt 6 procentenheter (nära 7 procentenheter), räknat sedan Affärsvärlden Analys+ modellportföljer drog igång den 15 december i fjol.

 

Två av innehaven har rapporterat: tredje största innehavet Ratos (11 procents portföljandel) samt Actic Group (4 procent).

GODKÄND RATOS-RAPPORT

Börsreaktionen efter Ratos rapport var att först handla upp aktien tydligt under fredagens rapportdag, med en stängning 4,5 procent högre för dagen. När börsaktörerna kom tillbaka efter helgen tog negativt sentiment dock överhanden och aktien pressades tillbaka betydligt mer, -8,7 procent på måndagen. Så här långt på tisdagen kan ytterligare 2 procents nedgång dras bort från kursen. Om denna veckas inledande handel är en sen rapportreaktion som verkar den ta fasta på att säljsideanalytiker uttryckt sig negativt och justerat ned sin aktiesyn.

Hur ser då Analys+ på investeringskonglomeratets senaste kvartalsbesked? (1, 2)

 • Tillväxten för portföljbolagen: 8 procent totalt, varav 5 procentenheter organiskt, tillväxt i 10 av 13 innehav före valutaeffekter och i 8 av 13 innehav i lokal valuta.
 • Lönsamheten för portföljbolagen: 5 av 13 innehav förbättrade ebita-marginalen medan 9 av 13 försämrades. Ebita-vinsten justerad för Ratos ägarandelar steg med måttliga 3 procent, borträknat en reavinst om cirka 65 miljoner kronor från avyttringen av bostadsutveckling inom Hent.
 • Starka: Den värdemässigt tunga innehavstrion HL Display, Aibel och Bisnode förbättrade sin lönsamhet.
 • Svagare: För flera mindre innehav gick det lönsamhetsmässigt sämre, såsom Kvdbil, TFS, Ledil och Speed Group. Nya åtgärder för att återställa den tidigare goda utvecklingen i Kvdbil samt TFS har nu vidtagits. Svagast gick Diab, både på grund av mycket svag vindkraftsmarknad, men också låg effektivitet på bolagsnivå. Diab ska nu byta vd den 1 september.
 • Väderberoende Plantasjen: Storinnehavet Plantasjen hade inte de bästa förutsättningarna för andra kvartalets intäktstunga trädgårdssäsong: en iskall april i Sverige och Norge följdes av mycket bra trädgårdsväder i maj och därefter blev det alltför torrt och varmt i juni. Vad gäller den mindre viktiga sommarsäsongen så kommer julis extremt heta väder att slå negativt i nästa kvartal. Ändå lyckades Plantasjen höja kvartalets ebita-vinst marginellt (2,5 procents underliggande organisk försäljningstillväxt mer än kompenserade för mindre marginaltapp) och uppvisa godkänt kassaflöde. På potentialkontot har inte alla besparingsåtgärder och erbjudandeförändringar bitit än.
 • Belåningen: Enligt den uppdaterade strategi som nye vd:n Jonas Wiström driver så ska Ratos eftersträva en konservativ nettoskuldsättning på under 2,5 gånger ebitda, inräknat moderbolaget. I nuläget är skuldsättningen 3,0 gånger, så att få ned den (vilket Affärsvärlden inte ser som värdeskapande för aktieägarna) inom målet kräver i dagsläget inte mer än att återinvestera större andel av de löpande kassaflödena. Avyttringar (exit) av äldre innehav skulle kunna lösa denna omställning över en natt.

Ur vår syn är nuvarande Ratos-portfölj samt förvaltningsmodellen fortsatt undervärderad. Ett andra kvartal i linje med förväntan förändrar inte det.

STABILITET OCH KASSAFLÖDE FRÅN ACTICS GYM

Aktiereaktionen på gymkedjan Actics rapport (1, 2) är så här långt mer neutral.

 • Tillväxt: Positivt med 10 procents total tillväxt och 2 procent organiskt och valutajusterat. Kvartalets snittintäkter per medlem (arpm) ökade 3 procent till 350 kronor i månaden (339), drivet av personlig tränare-tjänster (pt) som nu nått 12,2 procentig intäktsandel (2017: 9,9 procent).
 • Lönsamhet: Marginellt negativt med viss försvagning av kvartalets justerade ebitda-marginal till 15,8 procent, mot 16,2 procent samma kvartal i fjol. Ebitda-vinsten växte till 37,7 miljoner (35,0) tack vare intäktsökningen. Koncernens lilla Tysklandssegment, nu 8 procent av omsättningen, fortsatte mogna lönsamhetsmässigt, med en ebitda-marginal som stärkes från 4,6 till 8,0 procent.
 • Kassaflöde: Den löpande verksamhetens kassaflöde före rörelsekapital var starkt, på 34 miljoner kronor (12).
 • Potential: Även om de väldigt offensiva målen om 5 procents årlig organisk snitttillväxt, plus förvärvad tillväxt, samt överstigande 20 procents justerad ebitda-marginal på medellång sikt inte nås fullt ut så har Actic-aktien betydande uppsida.

HÄNDER I ÖVRIGA PORTFÖLJEN

 • Återhämtningen för näst största innehavet Pandora (21 procent) har fortsatt. Nu har årets andra halvårsutdelning om 9 danska kronor per aktie avskilts och lagts till portföljens kassa. Aktieåterköpen var vid slutet av förra veckan samtidigt uppe i 3,4 procent av aktiekapitalet, med 1,7 miljarder av totalt 4 miljarder danska kronor inom nuvarande program utnyttjat. Carnegie har som en av senare tids mer tongivande Pandora-kritiker på säljsidan vänt från negativ till neutral syn på aktien. Pandora handlas nu till ev/ebit 6,4 bakåtblickande. Ställt mot en fortsatt stark affär ger denna alltmer nedpressade värdering väldigt goda placeringsutsikter.
 • Millicoms (4 procent) placering i afrikanska e-handelsplattformen Jumia ryktas närma sig en potentiell notering, enligt Bloomberg. Enligt årsredovisningen för 2017 kontrollerar Millicom 10 procent av holdingbolaget AIH (African Internet Holdings) som indirekt äger Jumia. Detta innehav var bokfört till 61 miljoner dollar vid årsskiftet. Skulle det bli en miljardvärdering i dollar så finns här viss uppsida, om än spekulativ sådan. Millicom håller aktivt på att lämna marknad efter marknad i Afrika så det bör klia i ledningens exitfingrar om Jumia får högre prislapp än bokfört värde.
 • Allgon (8 procent) har uppvärderats vidare inför första rapporten efter storförvärvet Tele Radio, som potentiellt kan väcka liv i en ny syn på den lågvärderade aktien. Rapporten väntas i nästa vecka.

Nordiska Värdeportföljen 2018-08-20.JPGNordiska Värdeportföljen 2018-08-21 (intradag) 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.