Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tillbaks i avkastningsspåret

2018-08-15 14:04

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen avancerar på backande börs. Både förra veckans ökning i Pandora och vindkraftsexponeringen gör sitt.

Sedan förra veckans uppdatering kring ökningen i Pandora har defensivt positionerade Nordiska Värdeportföljen återhämtats medan den mer cykliska Stockholmsbörsen gått desto svagare på tillväxtmarknadsoro, inte minst för krisande Turkiet.

Affärsvärlden Analys+ modellportföljens totalavkastning står nu i 14,6 procent (11,6 procent vid förra uppdateringen). Gapet till Stockholmsbörsens breda index OMXSGI har därmed vuxit till nära 7 procentenheters indexförsprång (knappt 3 procentenheter), i båda fallen räknat sedan starten den 15 december i fjol.

HÄNDER I INNEHAVEN

  • Pandora (20 procent) har fortsatt att återhämta ytterligare lite av tappet sedan vinstvarningen och portföljens ökning av positionen.
  • Portföljens största innehav Eolus Vind (28 procent) har fortsatt att utvecklas starkt, inte minst i ljuset av stigande elpriser. Eolus bör nu vara mycket nära en överlämning av projekt Jenåsen, som nått testfas, till investerare. Vid försening finns här risk för åtminstone kortsiktig besvikelse efter aktiens uppvärdering. Portföljens mindre vindkraftsinnehav Arise (5 procent) har däremot tappat någon procent, men totalt sett har detta bolag uppvärderats mer på elpriserna sett över sommaren, via större egen produktion.
  • Portföljens norska försäkringsturnaround Insr (4 procent) rapporterade i går ett kvartalsutfall där den drygt 12 procentiga premietillväxten var bättre än plan. Lönsamheten tappade dock till rejäl förlust, vilket inte legat i turnaroundplanen. Här var det skadeprocenten, hur stora kostnader för skadeersättning som betalats ut i förhållande till premier som tagits in, som var besvikelsen. Hela den norska marknaden har här drabbats av förhöjda skador inom minst motorförsäkring, dels till följd av den utdragna vintern och dels underliggande kostnadsinflation. Insr:s justerade skadeprocent ökade i andra kvartalet till 80 procent brutto (från 60 procent proforma samma kvartal i fjol justerat för Nemi-förvärvet). Kostnadsprocenten brutto, som visar kostnader för att sälja försäkringar och för att driva försäkringsbolaget, fortsatte att förbättras till 26 procent (27 procent proforma i fjolårskvartalet) och Nemi-förvärvets integration löper vidare som planerat. Insr möter skadeinflationen med höjda priser. Försäkringsuppstickaren förblir fortsatt hoppfulla kring sin turnaround, och det förblir Nordiska Värdeportföljen också.
  • I tydligt tillväxtmarknadsexponerade Oriflame (5 procent), inte minst mot pressade Turkiet, har portföljen klippt en kvartalsutdelning på 4,16 kronor per aktie. Den effektiva ordinarie direktavkastningen är just nu nära 6,5 procent i årstakt (10 procent inräknat vårens extrautdelning). Samtidigt hålls Oriflame nu tillbaka av valutamotvind och oro kring flertalet av tillväxtmarknader där bolaget verkar. Aktiekursen på nära årslägsta ger en bakåtblickande värdering på låga ev/ebit 10 ställt mot en i utgångsläget hög lönsamhet. En hel del elände är redan inprisat här och insiders fortsätter köpa aktier. Bolaget uppger att man höjer sina priser för att hantera situationer av den typ som Turkiets skenande inflation, men att det kan förväntas slå negativt mot volymerna. Turkiet har gång på gång pekats ut som strategiskt viktigt av Oriflame själva, och bör utgöra en betydande del av rapporteringssegmentet Asien & Turkiet, som stod för halva rörelseresultatet i senaste kvartalet. Hur stor andel som Turkiet utgör vill bolaget inte uppge för nyhetsbyrån Direkt i dag.
  • Allgon (8 procent) har sett aktiekursen stabiliseras efter sommarens emission för att finansiera Tele Radio, det underrapporterade storförvärv (relativt lilla Allgon) som förbättrar koncernens tillväxt-, lönsamhets- och värderingsutsikter rejält. En intressant höst stundar för detta lågvärderade småbolagscase inom sakernas internet (IoT). Nästa trigger är månadsslutets rapport.
  • Näst på tur att rapportera redan denna vecka är dock Actic Group (4 procent) följda av Ratos (12 procent). Medan den förstnämnda gymkedjan tappat lite höjd inför torsdagens rapport så har det sistnämnda turnaroundcaset uppvärderas inför sin rapport på fredag.

Nordiska Värdeportföljen 2018-08-15 (intradag)

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom