Regeringen vill utvidga område för straffbara insiderbrott

Regeringen föreslår en utvidgning av det straffbara området för insiderbrott på värdepappersmarknaden.

Det skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande på tisdagen, med anledning av en proposition.

Ändringarna i lagen om straff för marknadsmissbruk görs för att den svenska straffregleringen av insiderbrott och annat marknadsmissbruk bättre ska överensstämma med det EU-rättsliga regelverket på området.

Därmed utvidgas det straffbara området för insiderbrott till att även omfatta vissa råd och uppmaningar till att ägna sig åt insiderhandel, även om dessa inte föranleder någon annan att agera.

Dessutom inkluderas ytterligare ett slag av finansiella instrument av lagens tillämpningsområde. Det rör finansiella instrument vilkas värde inverkar på värdet på andra finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform, till exempel så kallade CFD:er, ”contracts for difference”.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.