Rekordstora försäljningar av fonder

Hushållen gjorde rekordstora nettoinsättningar på bankkonton och rekordstora nettoförsäljningar av fonder under första kvartalet, visar statistik från SCB.

Under första kvartalet uppgick hushållens finansiella sparande till 127 miljarder kronor, skriver SCB i ett pressmeddelande. Nysparandet i finansiella tillgångar uppgick till 177 miljarder kronor samtidigt som skulderna ökade med 50 miljarder kronor.

Detta är det högsta finansiella sparandet som uppmäts för ett första kvartal, men trots det höga finansiella sparandet minskade nettoförmögenheten med 1 123 miljarder. Nedgången i förmögenheten kan till stor del förklaras av att stora delar av hushållens finansiella tillgångar är aktierelaterade.

Börsnedgången under första kvartalet, som enligt Affärsvärldens generalindex hamnade på 18,4 procent, är den största nedgången för ett enskilt kvartal sedan tredje kvartalet 2011, då börsen sjönk med 19,8 procent.

Även jämfört med 2011 är dock nettoförsäljningen av börsnoterade aktier och fonder anmärkningsvärda.

Nettoförsäljningarna av fonder kom in på 52 miljarder kronor för första kvartalet 2020, vilket är en rekordnotering. Aktiefonder och andra fonder, där fond-i-fond, hedgefonder och övriga fonder ingår, nettosåldes för 24 respektive 27 miljarder kronor. Hushållen nettosålde även börsnoterade aktier för 6 miljarder.

Således nettosåldes börsnoterade aktier och fonder för totalt 58 miljarder kronor i första kvartalet 2020. Under tredje kvartalet 2011 låg motsvarande siffra endast på 15 miljarder kronor.

Hushållen har också gjort rekordstora nettoinsättningar på bankkonto under kvartalet, trots ett lågt ränteläge. Nettoinsättningarna uppgick till 86 miljarder kronor, att jämföra med det näst högsta sparandet på bankkonto för ett motsvarande kvartal, 2007, då hushållen sparade 38 miljarder kronor.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här