Resultatlyft för Stora Enso

Skogsbolaget Stora Ensos justerade rörelseresultat var bättre än väntat medan fallande omsättning inte blev någon överraskning i analytikernas ögon. Coronakrisen har påskyndat minskningen i efterfrågan på europeiskt papper, enligt bolaget.

Omsättningen sjönk 18,9 procent till 2 114 miljoner euro (2 608). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 144.

Rörelseresultatet blev 226 miljoner euro (142).

Justerat rörelseresultat utföll på 178 miljoner euro (299), väntat var 143, med en justerad rörelsemarginal på 8,4 procent (11,5).

Resultatet före skatt var 190 miljoner euro (93), analytikerkonsensus 101.

Resultatet efter skatt blev 144 miljoner euro (52), analytikerkonsensus 80.

Resultat per aktie hamnade på 0,19 euro (0,08).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 363 miljoner euro (550).

Bolaget lämnar ingen kvartalsprognos med anledning av coronapandemin.

“Covid-19-krisen har påskyndat minskningen i efterfrågan på europeiskt papper och marknadsförutsättningarna för koncernens övriga produkter är fortsatt varierande.

Under tredje kvartalet 2020 kommer planerade underhållsstopp att genomföras vid sex bruk. Underhållskostnaderna beräknas totalt påverka med 45 miljoner euro mer än under Q2/2020 och i nivå med Q3/2019”, skriver bolaget.

Stora Enso, MEUR Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 114 2 144 -1,4% 2 608 -18,9%
Rörelseresultat 226 142 59,2%
Rörelsemarginal 10,7% 5,4%
Rörelseresultat, justerat 178 143 24,5% 299 -40,5%
Rörelsemarginal, justerad 8,4% 6,7% 11,5%
Resultat före skatt 190 101 88,1% 93 104,3%
Resultat per aktie, EUR 0,19 0,08 137,5%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här