Riksbanken ser risk för ytterligare boprisfall

Antalet försäljningar av bostäder har minskat sedan det skärpta amorteringskravet infördes, vilket kan tyda på att efterfrågan inte är tillräckligt hög vid nuvarande prisnivå.

Det skriver Riksbanken i sin halvårsvisa stabilitetsrapport.

“Detta kan leda till att priserna faller ytterligare”, fortsätter centralbanken som samtidigt konstaterar att en viss återhämtning av bostadspriserna skett efter fallet under hösten 2017.

Prisfallet för snart två år sedan har samtidigt “påverkat bostadsbyggandet, som har dämpats 2018 och 2019”.

“Utbudet av nyproduktion väntas dock fortsätta att vara högt allt eftersom tidigare påbörjade bostäder färdigställs”, skriver Riksbanken vidare.

Antalet påbörjade bostäder minskade från cirka 63.000 enheter under 2017 till cirka 53.000 under 2018.

“Utvecklingen i Stockholms län är av stor betydelse i sammanhanget. Där minskade byggandet med cirka 6.600 bostäder, drygt 34 procent, mellan 2017 och 2018. I vissa andra län, som Skåne och Västra Götaland, har byggandet hittills inte minskat alls”, skriver Riksbanken.

Riksbanken bedömer att “den tydliga minskningen i Stockholm” sannolikt hänger ihop med att byggandet i länet under senare år “till stor del koncentrerats till bostadsrätter och att bostadsutvecklarna, som har Stockholm som främsta marknad, har problem med att påbörja nya projekt”.

Riksbanken prognostiserar att byggandet fortsätter att sjunka till ungefär 45.000 bostäder per år under de kommande åren.

“Men även om bostadsbyggandet väntas minska framöver är den nuvarande byggtakten hög i ett historiskt perspektiv”, påpekar Riksbanken.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här