Riksgälden spår minskat budgetunderskott 2021

Riksgälden spår ett underskott på 63 miljarder kronor i statens budget i år och ett överskott på 30 miljarder 2022. För 2020 var utfallet -221 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Hans Lindblad, Riksgälden
Hans Lindblad, generaldirektör, Riksgälden.
Förstärkningen drivs av att Riksbanken betalar tillbaka de lån Riksgälden har tagit upp till valutareserven och av en ekonomisk återhämtning, men motverkas till stor del av kostnaderna för både nya och förlängda finanspolitiska åtgärder.

”Vi är inte igenom den här pandemin än. När det gäller svensk ekonomi ser vi positiva tecken, även om förbättringen går förhållandevis långsamt”, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden spår att Sveriges BNP-tillväxt landar på -2,8% för 2020, att jämföra med förra bedömningen som var -3,5%. För 2021 spås en tillväxt på 2,4%, sänkt från tidigare bedömning 3,8%, och för 2020 höjs prognosen till 4,0% från 3,4%.

Förra prognosen (okt -20) inom parentes 2020 utfall 2021 2022
BNP-tillväxt (%) -2,8* (-3,5) 2,4 (3,8) 4,0 (3,4)
Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8,3 8,6 (9,2) 7,5 (8,2)
Budgetsaldo (miljarder kronor) -221 -63 (-80) 30 (-25)
Finansiellt sparande (miljarder kronor) -169 -140 (-114) -47 (-13)
Finansiellt sparande (% av BNP) -3,4* (-3,8) -2,7 (-2,2) -0,9 (-0,2)
Statsskuld (miljarder kronor) 1280 1348 (1408) 1324 (1436)
Statsskuld (% av BNP) 26* (27) 26 (27) 25 (26)
Maastrichtskuld (% av BNP) 40* (40) 40 (41) 38 (41)
*avser prognos från Riksgälden
Källa: Riksgälden