RNB säljer Polarn O Pyret till Procuritas

Klädbolaget RNB fortsätter att sälja av verksamheter och säljer nu Polarn O Pyret till Procuritas för 330 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis i preliminär köpeskilling. Processen för att hitta en lämplig lösning för resten av koncernen inklusive Brothers fortgår, enligt ett pressmeddelande.
RNB Retail and Brands har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Efter att ha avyttrat verksamheten i Departments & Stores tidigare under året har nu avtal ingåtts för att avyttra Polarn O. Pyret till Procuritas Fond VI.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 330 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Den slutliga köpeskillingen, likviden och kassaflödeseffekter kommer att presenteras i samband med att affären slutförs, vilket förväntas ske under innevarande finansiella kvartal.

Affären är villkorad av slutligt formellt godkännande från RNB Retail and Brands obligationsinnehavare samt Konkurrensverket.

”Att försäljningen nu kommer till stånd är ett resultat av allt hårt arbete för att göra bolaget bättre rustat för framtiden. Jag känner mig trygg i att Procuritas blir ett bra hem för Polarn O Pyret. Med Polarn O Pyret delar de en passion för hållbarhet och långsiktighet, med barnen främst,” säger Kristian Lustin, RNB Retail and Brands VD.