Så mycket väntas inflationen ha sjunkit

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha sjunkit till 1,4 procent i juli från 1,7 procent i juni.

KPIF-inflationen väntas därmed en tiondel över Riksbankens prognos, vilket även KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, väntas göra.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I juni sjönk KPIF-inflationen till 1,7 procent, från 2,1 procent i maj, vilket var i linje med Infront Datas enkät och 0,1 procentenheter under Riksbankens prognosbana.

Nu spås KPIF, enligt snittet i Infront Datas enkät, ha stigit 0,3 procent mellan juni och juli, och ha stigit med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi steg till 1,9 procent i juni från 1,8 procent i april, vilket var den högsta kärninflationstakten på närmare två år. Det var också 0,1 procentenhet högre än vad både analytikerna i Infront Datas enkät och Riksbanken räknat med.

I juni väntar sig analytikerna att KPIF-inflationen exklusive energi har sjunkit till 1,7 procent. Inflationstakten mätt som KPI väntas ha sjunkit till 1,5 procent, jämfört med 1,8 procent i juni.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 3 juli, pekar mot en KPIF-inflation på 1,3 procent i juli och en KPI-inflation på 1,5 procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,6 procent.

Flera analytiker lyfter fram att KPIF-inflationen nu i juli väntas bli något över Riksbankens prognos, men inflationen väntas fortsätta att sjunka framöver, till Riksbankens förtret.

“Vad gäller inflationsutsikterna är växelkursen och dess effekter på inflationen en joker. Vi upprepar dock vår syn att KPIF-inflationen sjunker till runt 1 procent i höst och att inflationen kommer att underskrida Riksbankens prognos”, skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

Nu i juli räknar Nordea med att KPIF-inflationen sjunker till 1,4 procent. De tror att energipriserna steg från i juni, drivet av högre elpriser till följd av den torra sommaren. Annars spås säsongsnormala prisuppgångar på paketresor liksom sjunkande priser på kläder och skor i samband med sommarreorna. Livsmedelspriserna väntas ha ökat något.

Priset på tandvård väntas ha fallit kraftigt till följd av SCB:s nya mätmetod, vilket också drar ned hela inflationen. Den nya mätmetoden innebär ett nytt säsongsmönster, där priset för tandvård faller i juli när tandvårdsbidraget fylls på, för att sedan stiga resten av året när bidraget används.

Swedbank räknar med att KPIF-inflationen sjunker till 1,3 procent, till följd av baseffekter från energipriserna, där tidigare oljeprisuppgångar faller ur.

Samtidigt tror de på en liten uppgång för KPIF exklusive energi, till 1,94 procent från 1,87 procent, även om de ser nedåtrisker från tandvårdskostnaderna.

“Detta gör att ett utfall enligt vår prognos sannolikt skulle vara godtagbart för Riksbanken även om det kommunikativt blir svårt”, skriver Swedbanks analytiker i ett marknadsbrev.

Handelsbanken spår att inflationen sjunker något, med KPIF ned till 1,6 procent och KPIFXE till 1,8 procent. Detta skulle dock fortsatt vara över Riksbankens, prognos, noterar seniorekonom Johan Löf i ett marknadsbrev.

“Högkonjunkturen svalnar av, med inbromsning i BNP-tillväxten och en arbetsmarknad som verkar vara på väg att börja försämras, men inflationen tuggar på i Sverige – kanske inte förvånande eftersom inflationen tenderar att vara sencyklisk”, skriver han.

Handelsbanken tror att inflationen kommer att vara något över Riksbankens prognos kommande månader, i och för sig mycket beroende på högre elpriser, men också ett allmänt kostnadstryck i ekonomin. Många indikatorer för den underliggande inflationen har dock toppat, som Riksbankens RU-indikator över resursutnyttjandet.

“Nu verkar utvecklingen vända, vilket betyder att inflationen troligen kommer att bromsa in under 2020”, skriver Johan Löf.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.