Sveriges ekonomi krymper kraftigt

Nedgången i BNP är den största för ett enskilt kvartal på minst 40 år, visar den tidiga sammanställningen från SCB:s BNP-indikator.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent under årets andra kvartal, visar en tidig sammanställning.

”Det är en dramatisk minskning men i linje med förväntningarna”, säger Mattias Kain Wyatt, statistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Nedgången beror främst på fallande export och hushållskonsumtion och är den största för ett enskilt kvartal sedan åtminstone 1980.

Även jämfört med 2019 är minskningen stor. BNP under årets andra kvartal är 8,2 procent mindre än under andra kvartalet i fjol.

Såväl Nordea som SEB trodde på ett BNP-tapp på 8 procent för kvartalet. SEB:s prognos är vidare att BNP kommer att växa med något mer än 2 procent per kvartal under andra halvåret.

BNP-indikatorn är en tidig sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna och bygger på mer begränsade och preliminära underlag. Den redovisar endast utvecklingen av total BNP och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.