Så skiljer sig mäns och kvinnors fondsparande åt

Kvinnor är mindre riskbenägna än män samtidigt som män i större utsträckning letar efter fonder själva. Det visar en undersökning från TNS Sifo Prospera.

Nära 7 av 10 svenskar har ett privat sparande i fonder. I åldersgruppen 35-55 år är fondsparande vanligast, där fondsparar 75%. Det är dock vanligare att män fondsparar än kvinnor. 71% av männen uppger att de har ett privat sparande i fonder. För kvinnor ligger motsvarande siffra på 64%.

Det är vanligare för män att göra engångsinsättningar och för kvinnor att sprida ut sitt sparande. Män sparar också högre belopp än kvinnor. Samtidigt korrelerar inte hur mycket man sparar direkt med inkomstnivån, då många i den yngsta ålderskategorin sparar större belopp.

”Det är glädjande att se att så många svenskar månadssparar i fonder, och även att så pass många yngre prioriterar ett gediget fondsparande. Att börja spara i ung ålder innebär att pengarna genom ränta-på-ränta-effekten har möjlighet att växa till betydande belopp och ett månadssparande ger en ökad riskspridning samtidigt som du slipper tajma marknadens upp- och nedgångar. Kom ihåg att inte haka upp dig på hur mycket andra kan spara, det viktiga är att börja oavsett summa”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Kvinnor tar råd när de väljer fonder

Kvinnor tar i större utsträckning än män råd när de väljer fonder. Det vanligaste är att de tar råd från en bankman eller annan finansiell rådgivare, där ligger antalet som tar råd på 53%. För männen ligger motsvarande siffra på 40% och hälften av männen letar fonder själva.

En majoritet av såväl kvinnorna som männen är beredda att ta en högre risk i sitt sparande. Riskbenägenheten har ökat hos båda könen, men fortfarande är kvinnor mindre riskbenägna än män. Av männen kan 73% tänka sig att ta en högre risk för att få högre avkastning. För kvinnorna ligger motsvarande siffra på 56%.

”Vilken risknivå som är lämplig i ett fondsparande beror på när man tänker sig att man behöver pengarna, men i ett långsiktigt sparande är en högre risk en förutsättning för att få en bra avkastning. Därför är det positivt att det i år är fler kvinnor som kan tänka sig att ta högre risk för att få bättre avkastning”, säger Johanna Englundh.

Samtidigt som de flesta av både kvinnorna och männen uppger att de har tillräckliga kunskaper i privatekonomi och sparande bedömer männen sin kunskap högre. 88% av männen uppger att de har tillräckliga kunskaper, jämfört med 81% av kvinnorna. Fler män än kvinnor uppger också att de har koll på vilka fonder de sparar i. 55% av männen uppger att de vet och 24% uppger att vet delvis, jämfört med 45 respektive 32% för kvinnorna.