Så utvecklades lönerna under pandemin

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,4% under perioden april–september jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror från Medlingsinstitutet.
Konsumtion, pengar
Foto: TT

På grund av pandemins effekter är det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

”Den låga löneutvecklingen som vi har sett det senaste halvåret har främst varit en indirekt effekt av coronakrisen, eftersom den årliga lönerevision som skulle ha ägt rum för en stor andel av de anställda uteblev i våras. Det har nu slutits nya avtal på arbetsmarknaden, som dock börjar gälla först i november och framåt för de flesta. Den senaste tillgängliga statistiken avser däremot en period då många saknat förnyade lönevillkor och är det framförallt detta som har dämpat löneökningstakten”, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

I hela ekonomin uppgick löneökningstakten i september till 1,3%, enligt preliminära siffror. Även i näringslivet var motsvarande siffra 1,3%, medan den var 1,2% i offentlig sektor.