Sagax gör miljardförvärv – ingår joint venture med NP3

Fastighetsbolaget Sagax uppger i ett pressmeddelande idag att de har ingått avtal om förvärv av 37 fastigheter för 1 410 miljoner kronor med ett årligt hyresvärde som uppgår till 85 miljoner kronor.
Hyresavtalens löptid uppgår till 3-15 år med en genomsnittlig löptid om 7 år där hyresgästen har en ensidig rätt att förlänga den initiala hyrestiden med ytterligare 15 år.

Händelsen sker genom förvärv av tre fastighetsägande bolag tillsammans med NP3 som förvärvar 50 procent av aktierna. Syftet med joint venture-strukturen är bland annat att kunna erbjuda hyresgästen lokal service.

Tillträde väntas ske den 1 september 2020.