Sälj överprisad livsmedelsjätte

ANALYS Med en riktigt dyster konjunktursyn kan bolaget möjligen locka som säker hamn. Men annars ser aktien mest onödigt dyr ut. Affärsvärlden rekommenderar sälj.

SÄLJ Ica-gruppen har haft en bra start på året. Första kvartalet bjöd på en omsättningsökning på 3,4 procent till dryga 28 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 4 procent, båda siffrorna något över analytikernas prognoser. Dessutom var det största verksamhetsområdet – Ica Sverige med 70 procent av omsättningen – ett positivt utropstecken.

I ett avseende är det också frid och fröjd inom Ica-gruppen. Företaget har en dominerande position (Ica har cirka 35 procent svensk dagligvaruhandel) på en stabilt om än svagt växande marknad där huvudintäkten är partivaruförsäljning till de lokala Ica-handlarna. Rörelsemarginalen har också, efter att man sålde den svagpresterande norska verksamheten 2014, legat stabilt kring 4 procent. De resterande 30 procenten utgörs i huvudsak av hyggligt växande Apoteket Hjärtat samt Rimi i Baltikum, där Ica har stark position i Lettland och en mindre stark närvaro i Estland och Litauen. Både verksamheterna har marginaler i nivå med Ica Sverige, det vill säga runt 4 procent.

Men som i så många andra branscher störs denna lugna och förutsägbara tillvaro av digitaliseringen. Dagligvaruhandeln i Sverige ligger förvisso efter i utvecklingen, endast drygt 2 procent sker online att jämföra med Storbritanniens cirka 8 procent, och den marknad som kommit längst, Sydkorea, har en andel på 20 procent. De flesta tror dock på en snabb förändring även i Sverige. Icas koncernchef Per Strömberg tror att andelen ökar till runt 7–12 procent de kommande fem åren, vilket är nivåer då erfarenheten säger att det brukar börja ge påtaglig negativ effekt på den traditionella handeln.

Ica är störst i Sverige även online, inräknat både hemleveranser och det som hämtas i butik. Under första kvartalet ökade bolagets näthandel med 34 procent till 570 miljoner kronor vilket motsvarar nästan 3 procent av omsättningen. Ica investerar också stort genom bland annat automatiserade e-handelslager i Stockholm och senare även Göteborg. Det finns dock uppenbara risker. Förutom de tunga investeringar som bolaget måste göra innebär mer handel online ökad konkurrens från renodlade e-handlare som pressar vinstmarginalerna och/eller hotar Icas marknadsandelar. Icas affärsmodell med fristående handlare är inte heller skapad för en online-värld. Till exempel är det med handlare som svarar för sin egen e-handel och prissättning upplagt för intern konkurrens och marginalpress när den naturliga geografiska indelningen upphör.

Med bidrag från rapporter som överträffat förväntningarna har aktien haft en fin utveckling det senaste året, sedan årsskiftet är uppgången cirka 25 procent. Eftersom vinstprognoserna inte höjts i motsvarande mån har det pressat upp värderingen och Ica-aktien handlas nu till runt 20 gånger vinsten 2019.

Med en tillväxt som rimligen kommer stanna vid på ett par procent per år de kommande åren, där vinstmarginalen inte ser ut att förbättras påtagligt, så är det svårt att betrakta det som annat än dyrt. På lite länge sikt ser också e-handeln mer ut som ett hot än en möjlighet för Ica. Har man en riktigt dyster konjunktursyn kan man kanske betrakta aktien som en säker hamn med bättre direktavkastning än ränteplaceringar. Affärsvärldens rekommendation är dock sälj.

 

Det här aktierådet från kommande nummer av Affärsvärlden förpubliceras här exklusivt på Affärsvärlden Analys+

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här