SAS IT-system inte drabbat av dataintrånget

SAS har informerats av SITA om ett dataintrång som drabbat lojalitetsprogrammen inom flygalliansen Star Alliance, inklusive SAS egna Eurobonus-program. Det framgår av ett pressmeddelande.
SAS VD Rickard Gustafson. Foto: Tobias Ohls
Enligt SAS berör detta enbart lojalitetsmedlemmarnas nummer, statusnivå och i vissa fall själva namnen.

Intrånget har inte haft någon påverkan på SAS IT-system. SAS uppger att det finns inga behov för bolagets Eurobonus-medlemmar att vidta några åtgärder kring denna fråga.

SITA är ett IT-företag som tillhandahåller IT- och telekommunikationstjänster till lufttransportindustrin.