Sats Group minskade rörelseresultatet

Norska gymkedjan Sats Group redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 18,3% till 846 miljoner norska kronor (1 036).

Ebitda-resultat blev 216 miljoner norska kronor (381.

Justerat ebitda-resultat uppgick till -32 miljoner norska kronor (155).

Rörelseresultatet blev -45 miljoner norska kronor (132).

Resultatet efter skatt blev -95 miljoner norska kronor (19).

Resultat per aktie hamnade på -0,55 norska kronor (0,12).

Bolaget har under kvartalet påverkats av den andra vågen av coronasmittan vilket har lett till stängda gym i Danmark och i flera norska kommuner. Antalet medlemmar sjönk 9 procent på årsbasis (-6 procent justerat för avyttrade gym på Jylland och Fyn i Danmark).

Sats räknar med att upprepa en framgångsrik återhämtning när gymmen återöppnas.

Sats Group, MNOK Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 846 1 036 -18,3%
EBITDA 216 381 -43,3%
EBITDA-marginal 25,5% 36,8%
EBITDA, justerat -32 155
Rörelseresultat -45 132
Rörelseresultat, justerat -45 132
Nettoresultat -95 19
Resultat per aktie, NOK -0,55 0,12