Sats Group minskar omsättning och resultat

Sats Group minskade såväl omsättningen som resultatet i det första kvartalet. Likt andra kedjor påverkades bolaget fortsatt av pandemin.
Sats
Omsättningen sjönk 38,9% till 605 miljoner norska kronor (990). Medlemsintäkterna var ned till 356 miljoner (786).

Ebitda-resultat blev 80 miljoner norska kronor (286), med en ebitda-marginal på 13,2% (28,9).

Rörelseresultatet blev -175 miljoner norska kronor (23).

Resultatet efter skatt blev -221 miljoner norska kronor (-97).

Sats Group hade vid periodens utgång 253 klubbar (252) och 599 000 medlemmar (695 000).

Under åren 2020-2021 kommer kedjan ha öppnat 30 nya klubbar. Företaget satsar också på en egen lösning för att kunna erbjuda kunder att träna hemma.

Sats Group, MNOK Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 605 990 -38,9%
EBITDA 80 286 -72,0%
EBITDA-marginal 13,2% 28,9%
Rörelseresultat -175 23
Rörelsemarginal 2,3%
Nettoresultat -221 -97