Sats Group ökar omsättningen

Sats Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Den justerade rörelsevinsten ökade.
Foto: Pressbild
Omsättningen steg 1,7% till 971 miljoner norska kronor (955). Medlemsintäkterna minskade med 7%.

Ebitda-resultat blev 333 miljoner norska kronor (344), med en ebitda-marginal på 34,3% (36,0).

Rörelseresultatet blev 74 miljoner norska kronor (69), med en rörelsemarginal på 7,6% (7,2). Justerat rörelseresultat blev 74 miljoner norska kronor (85), med en justerad rörelsemarginal på 7,6% (8,9).

Resultatet efter skatt blev -2 miljoner norska kronor (-18). Resultat per aktie hamnade på -0,01 norska kronor (-0,11). Sats Group hade vid periodens utgång 256 klubbar (245) och 653 000 medlemmar (662 000).

Sats Group skall fortsätta att expandera genom förvärv och nyetableringar. Totalt är 17 nya klubbar planerade till utgången av 2023. Ytterligare öppningar väntas presenteras.

Efter att restriktionerna har lyfts har bolaget haft större snittbesök av sina medlemmar än vad man hade 2019.

Sats Group, MNOK Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 971 955 1,7%
EBITDA 333 344 -3,2%
EBITDA-marginal 34,3% 36,0%
Rörelseresultat 74 69 7,2%
Rörelsemarginal 7,6% 7,2%
Rörelseresultat, justerat 74 85 -12,9%
Rörelsemarginal, justerad 7,6% 8,9%
Nettoresultat -2 -18
Resultat per aktie, NOK -0,01 -0,11