Sats Group ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet

Gymkedjan Sats Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Omsättningen steg 1,8% till 955 miljoner norska kronor (938).

Bolaget uppger att en snabb återhämtning av medlemsbesök har skådats och att det är säkert att träna på gymmen. Inga bekräftade smittofall har spårats tillbaka till Sats gym.

En av sakerna som lyfts upp är även de digitala produkterna som fått tillväxt i användningen. Sats ska fortsätta att investera i den digitala verksamheten framgent och nyttja de nya möjligheterna för tillväxt-

Ebitda-resultat blev 85 miljoner norska kronor (107), med en ebitda-marginal på 8,9% (11,4).

Rörelseresultatet blev 69 miljoner norska kronor (107), med en rörelsemarginal på 7,2% (11,4).

Resultatet före skatt var -6 miljoner norska kronor (37).

Resultatet efter skatt blev -18 miljoner norska kronor (31).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 norska kronor (0,28).

ARPM ökade med 8% efter positiva valutaeffekter, god försäljning av PT-tjänster samt återförsäljning.

”Sats hade en snabb återhämtning efter återöppnandet, både i besök och medlemstillväxt. Vi arbetar med starka infektionsbekämpningsåtgärder och är säkra på vår förmåga att hantera osäkerheten kring potentiella nya statliga restriktioner ”, skriver VD:n Sondre Gravir.

Sats Group, MNOK Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 955 938 1,8%
EBITDA 85 107 -20,6%
EBITDA-marginal 8,9% 11,4%
Rörelseresultat 69 107 -35,5%
Rörelsemarginal 7,2% 11,4%
Resultat före skatt -6 37
Nettoresultat -18 31
Resultat per aktie, NOK -0,11 0,28