SBAB: Coronakrisen ger ingen större påverkan på bostadspriserna

Bostadsmarknaden är hittills relativt opåverkad av coronakrisen. Vid en kortvarig kris väntas framför allt omsättningen av bostäder påverkas och priserna endast marginellt. Det skriver SBAB i sin rapport Bomarknadsnytt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.
Robert Boije.

Med en längre nedstängning och därigenom högre arbetslöshet kan bostadspriserna däremot komma att sjunka upp mot 10 procent.

“Vi ser i statistiken så här långt ingen större påverkan av coronakrisen på bostadsmarknaden. Fortsatt mycket låga räntor och erfarenheten från tidigare kriser i Sverige talar sammantaget för begränsade prisfall på bostäder”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

Blir coronakrisen inte mer utdragen i tid väntas den på kort sikt i första hand innebära en lägre omsättning av bostäder.

“Med en sådan utveckling tror vi inte på någon större prispåverkan på bostäder av krisen. Skulle krisen däremot bli mer utdragen i tid och arbetslösheten öka ännu mer, kan bostadsmarknaden komma att påverkas betydligt mer negativt med prisfall på kanske uppemot tio procent”, säger Robert Boije.

SBAB räknar med att svensk BNP kommer att falla 5 procent i år för att sedan öka med 3 procent under 2021. Det som framförallt väntas dra ned tillväxten är fallande investeringar i näringslivet och nettoexporten. Men även hushållens konsumtion väntas minska något.

Arbetslösheten väntas stiga till 9 procent i år för att sedan öka ytterligare till 10 procent nästa år, trots att BNP då väntas återhämta sig.

“En strukturomvandling där sedan tidigare ej långsiktigt livskraftiga företag går i konkurs tidigare än annars till följd av coronakrisen väntas bidra till detta”, säger Robert Boije.

Riskerna mot prognosen ligger framför allt på nedsidan, med risk för en mer utdragen smittspridning och fortsatta nedstängningar.

Inflationen väntas falla kraftigt i år och sedan ligga under Riksbankens mål ända till början av 2023. Reporäntan väntas samtidigt ligga kvar på noll till dess.

“Trots kraftigt fallande BNP, ökande arbetslöshet och markant fallande inflation tror vi inte Riksbanken kommer att sänka reporäntan, utan istället arbeta med andra åtgärder”, säger Robert Boije.

SBAB har till följd av coronakrisen dragit ned sin prognos för bostadsbyggandet med några tusen bostäder, till 40.000 påbörjade bostäder per år.

“Vi tror att många hushåll i detta osäkra läge kommer att bli mindre benägna att vilja köpa bostad på ritning. Krisen påverkar rimligen också bostadsproducenternas finansieringssituation och kassaflöde. Vi har därför dragit ned vår prognos över antalet nya bostäder”, säger Robert Boije.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.