SBAB räknar med låga boräntor 2016

SBAB räknar med att boräntorna är att de ligger still i omkring ett år och därefter successivt börjar stiga.

Det uppger SBAB:s chefsekonom Tor Borg i Boräntenytt.

Riksbanken släppte på lite ytterligare stimulans vid sitt senaste räntemöte, och en liten räntesänkning innan årsskiftet ligger också i korten enligt chefsekonomen.

“Riksbanken har gjort en del nedrevideringar av inflation och ränteutveckling jämfört med deras bedömning i september. En viss sannolikhet för en mindre sänkning av styrräntan i närtid finns kvar i Riksbankens ränteprognos. Vi räknar med att denna sänkning kommer i december, efter att ECB sänkt, och att styrräntan då sänks till -0,45 procent”, skriver Tor Borg.

SBAB:s bedömning är att inflationen kommer att tillta successivt och att räntemarknadsaktörerna under 2016 därför så småningom kommer att börja se slutet på de extremt låga styrräntorna, både i Sverige och i omvärlden.

“Vi räknar med att uppgången i de långa räntorna blir ganska långsam till att börja med för att sedan öka i hastighet under slutet av 2016 och 2017. Jämfört med föregående prognos är det dock en långsammare ränteuppgång vi ser framför oss”, skriver chefsekonomen. 

SBAB har följande prognos över bolåneräntorna:

 

30/10-15  

dec-15   

jun-16   

dec-16 

dec-17  

dec-18

3 mån   

1,59     

1,55     

1,55     

1,80  

 2,50    

3,50

2 år    

1,72     

1,70     

1,80     

2,10   

3,00    

4,00

5 år    

2,49     

2,50     

2,50     

2,90   

4,00    

5,25

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.