SBAB: Riksbanken kommer behöva höja räntan tidigare än de indikerat

Svensk ekonomi går som tåget och inflationsutfallet överraskade på uppåtsidan. SBAB skriver i sin senaste boränteprognos att Riksbanken kommer behöva revidera upp räntebanan och höja reporäntan betydligt tidigare än vad de själva indikerat.
SBAB:S Robert Boije och bostadsmarknaden.
SBAB:S Robert Boije. Foto: Hasse Holmberg / TT och SBAB

Återhämtningen i svensk ekonomi har gått snabbare än väntat, skriver SBAB i sin boränteprognos. Inflationen ökar också snabbare än väntat. Bolånejättens prognos är att BNP växer med 4,4% i år och 3,4% 2022.

”Man ska vara försiktig med att tolka enskilda månadsutfall, men inflationsutfallet i augusti stärker ändå vår tidigare bedömning att Riksbanken troligen kommer att behöva revidera upp räntebanan och höja reporäntan betydligt tidigare än de själva indikerat. Det gäller i synnerhet om den senaste tidens högre inflation smittar av sig på inflationsförväntningarna. Vår tidigare bedömning om en första höjning med 0,25 procentenheter i november 2023 ligger än så länge fast”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Vakna Sverige – det finns ingen bostadsbrist

Samtidigt säger han att bostadsbristen, som nu bedöms ligga på omkring 90 000 bostäder, kan vara borta redan 2027. Prognosen är att antalet nya bostäder ligger på omkring 50 000 per år de kommande åren. Antalet bostäder som behövs framöver uppskattas till runt 30 000 per år för att hålla jämna steg med befolkningsökningen.

”Bostadsbyggandet har hållits väl uppe under pandemin och avtog inte alls på det sätt vi oroade oss för under våren 2020. Det väntas förvisso gå ner något under de kommande åren. Samtidigt har SCB nyligen reviderat ner befolkningstillväxten rejält framöver. Står sig dessa prognoser är vår bedömning att bostadsbristen kan vara borta till 2027”, säger Robert Boije.