SBAB ser inbromsning på bostadsmarknaden

November visar på en dämpad bostadsmarknad , där lägenhetspriserna i fyra av sex regioner i Sverige sjunker, enligt SBAB Booli Housing Price Index. Utvecklingen bedöms dock spegla en säsongsmässig normal avmattning på bostadsmarknaden

I fyra av sex regioner i Sverige backade lägenhetspriserna svagt i november. De sjönk mest i Norra Sverige och Södra Sverige, med 1 %. I Storstockholm och Storgöteborg steg priserna svagt med 0,3% respektive 0,7%.

”Siffrorna speglar en tydlig avmattning på marknaden för lägenheter i stora delar av Sverige. Även om coronapandemins andra våg kan ha påverkat på marginalen, så bedöms utvecklingen i första hand återspegla en normal avmattning på bostadsmarknaden mot slutet av året. Det är ingen dramatik att tala om”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Underskottet på villor har lett till att villapriserna håller emot mer. Priset på villor steg i fyra av sex regioner. Mest steg priserna på villor i Stormalmö där de steg med 2,5%, medan de föll mest i mellersta Sverige, med -1%.

”Sett till att villapriserna stigit väldigt mycket sedan årsskiftet, och betydligt mer än lägenhetspriserna, får fortsatta prisuppgångar i fyra av sex regioner under en normalt sett svag period av året för bostadsmarknaden betraktas som en styrka för villapriserna. Den stora prisuppgången på villor under året speglar en under många år för låg produktion av villor i kombination med ett under coronapandemin stigande intresse för villor”, säger Robert Boije.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån I år
Lägenheter
Storstockholm 0,3 2,9 6,0 5,7
Storgöteborg 0,7 1,9 5,1 3,9
Stormalmö -0,8 3,2 7,4 10,5
Norra Sverige -1,0 1,6 8,7 8,9
Mellersta Sverige -0,7 0,2 4,3 7,9
Södra Sverige -1,0 0,4 6,8 8,3
Hus
Storstockholm 1,1 3,1 12,1 12,0
Storgöteborg 1,0 2,7 8,8 10,3
Stormalmö 2,5 6,4 17,3 16,5
Norra Sverige 1,1 2,5 15,3 19,9
Mellersta Sverige -1,0 -1,0 11,5 11,7
Södra Sverige -0,8 2,1 14,1 15,9