SBAB:s boprisindikator på högsta nivån sedan mätningarna startade

Bostadsägarna räknar med att priserna stiger både på ett och tre års sikt främst på grund av ett högt efterfrågetryck, visar SBAB:s boprisindikator.
Bostadspriser
Bilden är ett monatge. Foto: Henrik Montgomery / TT, Fredrik Sandberg / TT

En stor majoritet av bostadsägarna, 74%, tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt. Av dessa tror 42% att priserna stiger upp till 5% och 32% med mer än 5%. De flesta, 83% tror att priserna kommer att stiga på grund av ett högt efterfrågetryck. Endast 2% tror på sjunkande priser och 11% tror på stillastående priser. Det visar SBAB:s boprisindikator.

Även på tre års sikt tror bostadsägarna på stigande priser. 70% av de tillfrågade tror att bopriserna ska upp och av dessa tror 54% på priser som stiger upp till 10% och 16% på priser som stiger över 10%. Även här tror majoriteten, 83%, på ett högt efterfrågetryck som huvudförklaring. 2% tror på fallande priser.

”Bostadsägarna är fortsatt mycket optimistiska vad gäller bostadsprisernas utveckling för de närmaste åren. SBAB:s boprisindikator HPE uppvisar nu den högsta noteringen sedan mätningarna påbörjades. Hushållen är betydligt mer optimistiska än vad vi är i våra prognoser, där vi spår en liten nedgång i bostadspriserna de närmaste åren till följd av stigande boräntor”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Bland de bostadsägare som tror på en fallande bostadspriser pekar man på stramare kreditregler som främsta skälet, följt av politiska åtgärder som högre fastighetsskatt och stigande boräntor.