SCA får sänkt kreditbetyg av S&P

Standard & Poors sänker kreditbetyget för skogsbolaget SCA till BBB- från BBB på svaga marknadsförhållanden.
.
Uppfattningen är att detta leder till sämre intäkter och ebitda för SCA under 2020-2021 än jämfört med 2019.

SCA:s intäkter var 19,6 miljarder kronor och ebitda 4,4 miljarder kronor 2019.

Därutöver räknar S&P med ett mer ansträngt fritt operativt kassaflöde för SCA från ökade investeringar, står det.

Utsikterna är stabila för SCA då S&P bedömer att bolaget kommer att behålla sina starka marknadspositioner och att lönsamheten får sig ett lyft när Östrand-bruket börjar trappas upp, bolaget lämnar tryckpappersverksamheten och försäljningspriserna gradvis återhämtar sig.