SEB: Börsen kan fortsätta uppåt trots stigande räntor

SEB Private Bankings placeringsstrateg Johan Hagbarth bedömer att börsen kan fortsätta uppåt trots att räntorna går upp. Detta kan ske med hjälp av en rejäl återhämtning när det kommer till ekonomisk tillväxt och bolagsvinster undra andra halvåret och in under nästa år.
Börsen och Johan Hagbarth
”Trots att värderingarna på sina håll är ansträngda räknar vi med att det räcker för att
börserna, liksom räntorna, ska kunna stå ännu lite högre i höst”, skriver Johan Hagbarth i bankens nyhetsbrev Value.

Han ser under de närmaste månaderna framför sig att cykliska bolag fortsätter att återta en del av de senaste årens förlorade mark

”På lite sikt bör starka trender som fortsatt digitalisering gynna många tillväxtbolag, även om de senaste årens spektakulära kursuppgångar näppeligen upprepas. Och givet de många kraftfulla och glädjande initiativ som tas inom hållbarhetsområdet ser vi fortsatt potential för den typen av bolag, trots den senaste tidens goda kursutveckling”, skriver han vidare.

När det gäller obligationsräntan frågar sig många när obligationer blir ett reellt avkastningsalternativ.

”Vi tror inte den punkten är nära. Så länge räntorna stiger innebär det också fallande värde på obligationerna – vi behöver inte bara komma upp på en rimlig räntenivå utan också kunna räkna med att räntorna slutar stiga för att obligationer ska bli attraktiva. Dit är det sannolikt en god bit kvar. Vi räknar med att 10-årsräntan drar sig mot 2% mot slutet av året eller ännu tidigare, vilket är både en nivå och en rörelse som vi bedömer inte behöver skada börshumöret”, skriver Johan Hagbarth.

Han tillägger: ”Men perioder av snabbare ränteuppgångar, som på sistone, skapar sannolikt oro bland placerarna, med svagare börser som följd”.