SEB: Kan vara dags för revansch för utdelningsaktier

I sin sista Investment Outlook för året undrar SEB om det inte är dags för utdelningsaktier att få sin revansch under 2021.
Pengar
Foto:TT

Trots ett nytt bakslag med ökad smittspridning av covid-19 är situationen nu mer stabil, skriver SEB i sin Investment Outlook.

De positiva vaccinnyheterna och det amerikanska valresultatet borgar för mer tillförsikt och SEB ser att samhället succesivt kommer att öppnas upp under nästa år.

Centralbankerna fortsätter stötta återgången till en mer robust ekonomisk situation samtidigt som nya finanspolitiska insatser, i takt med att återhämtningen förstärks, blir mer framåtblickande.

Kapitalmarknaden har återhämtat vårens fall och värderingen på finansiella tillgångar har ökat och de stora stödinsatserna från centralbanker och regeringar samt den snabba omställningen i företagssektorn gör att SEB räknar med en återhämtning av tillväxten de kommande två åren på i storleksordningen 5% respektive 4% och dessutom ökade vinster i företagssektorn på runt 25% respektive 15% för 2021 och 2022. Detta utgör, tillsammans med rekordlåga räntor, en god miljö för aktier och företagsobligationer.

Att priset på finansiella tillgångar är nu tämligen höga balanseras av en ljus prognos för både BNP-tillväxt och vinster kommande år. I och med att räntenivåerna är väntas förbli extremt låga under lång tid framöver, syns också få avkastningsalternativ, vilket skapar tolerans för en högre värdering.

SEB:s investeringsportföljer är fortsatt positionerade för stigande börser och företagsobligationsmarknader. Dock dämpar den historiskt höga prissättningen omfattningen i övervikten mot risktillgångar.

Även om SEB har en positiv syn på börsen kan kan det, efter ett inledande lättnadsrally, behövas påtagliga bevis på en stark konjunkturåterhämtning innan börsen är redan för nästa steg. Här ser SEB att de tidigare ”coronaförlorarna”, såsom banker, utdelningsaktier, och cykliskt, bör vara vinnare.

Under flera års tid har investerare i Norden, men även internationellt, ratat utdelningsaktier till förmån för tillväxtorienterade bolag, skriver SEB. Men nu frågar sig banken om inte utvecklingen gått för långt.

Banken menar att det under innevarande år blivit för mycket fokus på bristen på omedelbart förestående utdelningar och anser att det är rimligt att anta att det kapital som lagt på hög under krisen bör komma aktieägarna tillgodo längre fram, och ser således en mer tidsmässig förskjutning av utdelningarna för 2019 än ett permanens borttagande.

”Kombinerat med en konjunkturell återhämtning påeldad av avtagande pandemieffekter och stimulanspaket för investeringar i grön infrastruktur samt en mer förutsägbar och stabil handelspolitik kan detta bli en bra grund för en viss revansch för utdelningsaktier även relativt börsindex redan 2021”, skriver SEB, som bedömer att en diversifierad korg av aktier med hög direktavkastning i bolag med relativt stabila verksamheter kan vara ett intressant investeringsalternativ.