SEB om uppgifterna: Majoriteten avslutat och anmält

SEB:s inrapportering till myndigheter kring misstänkta transaktioner i det material som banken har fått av SVT-programmet Uppdrag granskning har pågått under många år. Det uppger SEB:s presschef Frank Hojem för Nyhetsbyrån Direkt angående bankens besked på tisdagsmorgonen att SEB har tagit del av en lista på 194 företagsnamn från Uppdrag granskning.

SEB har jämfört namnen med den interna analys som banken har genomfört och som har legat till grund för den bedömning och de uttalanden som banken har gjort kring den baltiska verksamheten. Namnen på SVT:s lista täcks i allt väsentligt av bankens egen analys och förändrar inte i grunden gjord bedömning, skrev banken på morgonen.

Ni uppger att misstänkt aktivitet har rapporterats in till relevant finanspolis – vilka år har det rapporterats in?

“Det är under hela perioden. Så fungerar den här typen av transaktionsövervakning – när man upptäcker misstänkta transaktioner får man gå igenom dem och bedöma om det finns skäl att rapportera dem.”

Cirka 95 procent av kundrelationerna är avslutade enligt SEB.

Penningtvättsfrågan har ju aktualiserats mycket under det senaste året. Finns det saker i det materialet som ni inte har agerat påförrän under det senaste året?

“Nej, jag skulle säga att majoriteten av det är både avslutat och anmält tidigare år.”

Majoritet betyder 50 procent eller mer?

“Precis. Vi skriver att majoriteten av de här namnen är historiska kundrelationer.”

Vad är er definition av historisk i detta sammanhang?

“2006 och bakåt.”

Betyder det att relationerna var avslutade 2006 eller att de inleddes före 2006?

“De kan ha varit kunder långt tidigare i banken, men under 2006 fick SEB kritik från finansinspektionen i Estland och en extern visselblåsare påtalade problem. Då agerade banken i Estland, stärkte rutiner, rapporterade misstänkta fall och avslutade relationer.”

Det är alltså relationer som avslutades senast i samband med detta 2006?

“Det är inte alltid det går på dagen att avsluta en kundrelation. Däremot har man upptäckt och agerat på det från 2006 och framåt.”

Många bedömare är intresserade av hur färska eventuella brister är. Eventuella brister som ligger närmare nutid är mer betydelsefulla än det som har hänt för länge sedan, så när ni skriver att en majoritet av namnen är historiskakundrelationer undrar man om det kan innebära att 49 procent pågick fram till förra veckan?

“Nej. Generellt kan jag säga att vår förmåga att upptäcka den här typen av brottslighet har blivit bättre över tid. Det kan också ses på antalet rapporter som vi lämnar in och på vårt systemstöd, men också på den risktolerans som har funnits mot den här typen av brottslighet. Den har ändrats både ur bankens och regelverkens perspektiv. Det är en ständig förbättring om man tittar bakåt 10-15 år mot i dag. Det arbetat tar aldrig slut”, säger Frank Hojem.

Hur stora belopp med misstänkta transaktioner eller eventuella brister har det handlat om?

“Jag kan förstå den frågan. Däremot tror jag att den typen av uppskattningar bara förvillar ytterligare. Ofta är det en komplex bild. Det kan vara kunder som har en legitim affär i botten, men där delar är misstänkta. Vi har ingen specifik siffra för detta.”

Hur ser ni på de pågående myndighetsutredningarna?

“Vi samarbetar transparent med våra tillsynsmyndigheter. De är viktiga för att vi ska kunna bli bättre på det här. Det vi har pågående nu som vi själva och myndigheterna tidigare har kommenterat är Finansinspektionens genomgång kring SEB:s moderbolags styrning och kontroll över sin baltiska verksamhet. Finansinspektionen har sagt att de kommer att avsluta den under första kvartalet 2020. Sedan har vi pågående tillsyn i alla de här länderna”, säger Frank Hojem.

“Ska man komma till rätta med grundproblemet måste finansinspektionerna, bankerna och finanspolisen samarbeta och skapa resultat. Det är fokus framåt”, tillägger presschefen.

SEB-aktien har på tisdagsförmiddagen återhämtat sig något efter fredagens fall på 12 procent som kom efter besked om att Uppdrag granskning har uppgifter om misstänkt penningtvätt i Baltikum i ett kommande program.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här