SEB:s vinst bättre än väntat

Bankens rörelsevinst blev 2 procent högre än väntat för årets tredje kvartal.

SEB redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2014 på 6.665 miljoner kronor (4.618).

Marknadens förväntningar på rörelseresultatet låg vid 6.510 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial. Utfallet är således 2 procent bättre än väntat.

SEB har enligt tidigare besked avyttrat sitt aktieinnehav i Mastercard som banken ägde sedan när Mastercard var en medlemsägd organisation. Reavinsten efter skatt blev 1,1 miljarder kronor och ingår i kvartalsrapporten, i linje med tidigare besked från banken.

SEB:s kreditförluster under kvartalet blev -473 miljoner kronor (-267), jämfört med väntade -295 miljoner.

De totala intäkterna uppgick till 12.653 miljoner kronor (10.324), vilket kan jämföras med väntade 12.259 miljoner.

Räntenettot uppgick till 5.172 miljoner kronor (4.759). Analytikerna hade räknat med 5.019 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3.814 miljoner kronor (3.735). Väntat var 3.803 miljoner.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde, även kallad trading, blev 654 miljoner kronor (825). Analytikerna väntade sig 958 miljoner.

SEB Venture Capital ingick i juli ett avtal om att sälja sitt 45-procentiga innehav av aktier i Tail-f Systems till Cisco. Den skattefria kapitalvinsten blev 350 miljoner kronor, meddelade SEB i juli.

SEB:s totala kostnader var -5.495 miljoner kronor (-5.453), jämfört med väntade -5.445 miljoner. K/I-talet blev 43,4 procent (52,8), jämfört med väntade 44,4 procent.

Nettoresultatet uppgick till 5.472 miljoner kronor (3.751), vilket kan jämföras med väntade 5.379 miljoner.

Resultatet per aktie i kvartalet blev 2,48 kronor efter utspädning (1,70).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.