SEB ser stigande optimism bland företagare

SEB:s Företagarindikator, skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling, visar på en fortsatt stigande optimism när företagare blickar mot de kommande tre månaderna.
Bättre utsikter
Foto: Maja Suslin/TT

SEB:s Företagarindikator ökar från 13 till 16 enheter under den senaste månaden. Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar  från 28 till 31%. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger på en oförändrad nivå på 15%. Samtidigt minskar andelen som tror på oförändrad utveckling från 54 till 52%.

”Företagarna uppvisar en växande optimism inför våren och det trots förlängda restriktioner i spåren av en oroväckande smittspridning. Det kan vara ett tecken på att många företagare dragit lärdom av senaste årets utmaningar och redan gjort de omställningar som krävs för att fortsätta bedriva sina verksamheter trots fortsatt motvind”, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández, i ett pressmeddelande.

Dock uppger företagarna att de ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid alla fortfarande är negativa.

”Vid sidan av den växande optimismen fortsätter företagens ekonomiska vardag att återspegla en något deppigare utveckling. Kombinationen av de båda visar på den motståndskraft som finns bland företagare som lyckats anpassa sig till de rådande omständigheterna med orderböcker som ännu inte återgått till normala nivåer. Frågan är om den växande optimismen kommer att smitta av sig på företagsekonomin eller om den dystra ekonomiska verkligheten så småningom bromsar optimismen”, säger Américo Fernández.