SEB: Sverige vinnare på megatrenden

När pandemin förlorar sitt grepp om världen kommer fokus att ligga på klimatet - och det kommer gynna Sverige. Det menar SEB:s chefsstrateg Johan Javeus.
Michael Sohn/TT, Helena Landstedt/TT, Yorgos Karahalis/TT

Såväl privatpersoner som företag och marknader fokuserar allt mer på klimatfrågor och klimatet ser ut att bli en megatrend som kommer att definiera 2020-talet skriver SEB:s Johan Javeus i Veckans Tanke. Det kommer att gynna länder som ligger i framkant vad gäller hållbarhet och klimat – såsom Sverige.

Javeus tar upp flera exempel på hur investerare blir allt mer klimatmedvetna –  från Blackrocks nya strategi att fokusera på hållbarhet till utländska investerarnas uteblivna intresse av noteringen av Saudi Aramco. Dessutom har EU:s återhämtningsfond på 750 miljarder euro ett tydligt klimatfokus.

Han tar vidare upp Germanwatchs Climate Change Performance Index, som som rangordnar länder utifrån deras klimatavtryck och hur de agerar för att uppnå målen i Parisavtalet från 2015. Här hamnar Sverige i topp.

Även vad gäller företag inom hållbarhetssektorn ligger Sverige, tillsammans med de nordiska grannländerna, bra till.

”Dessa snabbväxande företag kommer på sikt kunna skapa både arbetstillfällen och exportinkomster och dessutom locka till sig mycket investeringskapital”, skriver han och pekar på två viktiga faktorer som borde gynna framväxten av cleantech-företag. Dels hur mycket länder satsar på förnyelsebar energi och dels hur ambitiös länders klimatpolitik är. Det är dessa aspekter som ger en indikation om att det är inom de nordiska länderna och Baltikum som man kommer hitta framtidens vinnare inom miljöteknik.

Han menar även att ett lands valuta skulle kunna ses som en värdemätare för länder och här pekar han på att länder som inte satsar på klimatet kommer
missgynnas sett till export och investeringar med negativ inverkan på valutan. När han dessutom diskuterar den skada klimatförändringarna kan föra med sig och kombinerar Global Climate Risk Index och Climate Change Performance Index för att ranka olika valutor hamnar de nordiska valutorna i topp.

”Sammantaget skulle man kunna säga att problemen för dollarn och medvinden för kronan lär fortsätta får understöd av klimatfokuset”, skriver Javeus.