Sectras resultat nära dubblat

Medicinteknikbolaget Sectra ökar orderingången, omsättningen och resultatet under räkenskapsårets tredje kvartal jämfört med samma period året innan.

Orderingången landade på 431,1 miljoner kronor (390,7), en ökning med 10,3 procent mot föregående år. Av summan har 25 procent intäktsförts udner tredje kvartalet och 32-42 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.

Omsättningen steg 38,8 procent till 457,4 miljoner kronor (329,5). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 34,9 procent. Ökningen är huvudsakligen kopplad till driftsättning av stora kundprojekt inom Imaging IT Solutions.

Rörelseresultatet blev 99,7 miljoner kronor (50,2), med en rörelsemarginal på 21,8 procent (15,2). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 87,6 procent.

Resultatet före skatt var 100,7 miljoner kronor (51,4).

Resultatet efter skatt blev 79,2 miljoner kronor (40,3), en ökning med 96,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,06 kronor (1,06), vilket innebär en ökning med 94,3 procent mot föregående år.

I rapporten skriver vd Torbjörn Kronander att tillkomsten av nya kunder har medfört stora kostnader under installationsfasen. Det har tyngt resultatet under första halvåret men utvecklingen är nu på rätt väg.

”De stora installationsprojekten bidrar till svängningar mellan enskilda kvartal, eftersom en stor del av resultatet redovisas i samband med driftsättning. Installationerna hos flera nya sjukvårdskunder under senaste kvartalen har nu medfört ökade intäkter och därmed är resultatutvecklingen på väg i rätt riktning. Vi uppfyller med det våra tre finansiella mål”, uppger Torbjörn Kronander.

Han uppger vidare att bolaget i USA tänker offerera sina mjukvarusystem för medicinsk bildhantering genom betalning för användning snarare än licensköp. Denna övergång påverkar inte resultatet men kan bidra till fördröjning av kassaflödet.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.