Sedana Medical vänder till vinst

Sedana Medical redovisar ökande omsättning och vänder till vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 89,9 procent till 33,8 miljoner kronor (17,8).
Ebitda-resultat blev 1,2 miljoner kronor (-2,6), med en ebitda-marginal på 3,6 procent.
Rörelseresultatet blev 0,082 miljoner kronor (-3,7), med en rörelsemarginal på 0,2 procent.
Resultatet före skatt var 2,2 miljoner kronor (-2,5).
Resultatet efter skatt blev 1,7 miljoner kronor (-3).
Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (-0,15).
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,4 miljoner kronor (0,8).
Likvida medel uppgick till 442,6 miljoner kronor (149,8).

“Sammantaget ökade efterfrågan i kvartalet dramatiskt. Vi omsatte 34 miljoner kronor, vilket är nära en fördubbling jämfört med samma period förra året. Den starka och snabba försäljningsökningen har ställt bolaget inför ett antal positiva utmaningar.

Pandemin har visserligen försvårat våra kontakter med kunder, men som ett svar på det initierade vi i kvartalet vår e-learning-plattform som finns på vår hemsida, och som utvecklats tidigare men som nu lanserades snabbare än först tänkt. Att utbilda nya kunder via web och telefon är nytt för oss, och vi har arbetat en hel del med hur den processen kan skalas upp”, beskriver Sedanas vd Christer Ahlberg.

Vidare skriver Ahlberg att intresset för Sedanas behandling kraftigt ökat till följd av pandemin. Bolagets volymer och efterfrågan går upp och i nuvarande läge ses inga signaler på en avmattning.

Gällande bolagets IsoConDa-studie räknar Ahlberg med att Sedana håller sin tidsplan och presenterar ett toplineresultat i slutet av andra kvartalet eller tidigt i tredje kvartalet i år. För att sedan lämna in en ansökan och få ett godkännande under andra halvåret 2021.

Sedana Medical, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 33,8 17,8 89,9%
EBITDA 1,2 -2,6
EBITDA-marginal 3,6%
Rörelseresultat 0,082 -3,7
Rörelsemarginal 0,2%
Resultat före skatt 2,2 -2,5
Nettoresultat 1,7 -3
Resultat per aktie, kronor 0,07 -0,15
Kassaflöde från löpande verksamhet -8,4 0,8
Likvida medel 442,6 149,8 195,5%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här