Sensor Alarm faller i premiärhandeln på Spotlight

Hemlarmsbolaget Sensor Alarm började i dag den 23 april att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet SELARM.
Sensor Alarm
Sensor Alarm erbjuder ett hemlarm som skiljer sig från så gott som alla andra aktörers genom att bygga på lufttrycksteknik. Larmet sköts via en app och har en låg månadskostnad. Ovan en bild från bolagets reklam.
Sensor Alarm är en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm och har fler än 2 000 betalande kunder. Bolaget har initierat en tillväxtplan som syftar till att få verksamheten att växa kraftigt de närmaste åren. Expansionen omfattas av ökade säljresurser, nyckelrekryteringar, satsningar för ökad digital närvaro samt etablering på nya marknader. Bolaget har en målsättning om att nå ökad synlighet samt fortsätta expandera verksamheten, initialt i Norge under 2021, för att därefter fortsätta mot internationella marknader.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som övertecknades. Emissionen omfattade 2,80 miljoner aktier till teckningskursen 8 kronor per aktie, vilket tillförde 22,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Aktien har hittills i dag handlas till 6,90 kronor som högst betalt och 6,30 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 6,80 kronor, vilket är en nedgång på 15,0% jämfört med teckningskursen på 8 kronor. Aktier för 2,3 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 8,13 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 55 miljoner kronor räknat på senast betalt.