SHB mer positiv till verkstadssektorn- höjer två bolag till köp

Handelsbanken väljer att inta en mer positiv syn på verkstadssektorn vilket utmynnar i två höjda rekommendationer.
.
Den positiva synen kommer från att banken räknar med fortsatt förbättring av efterfrågan och att branschen snart återvänder till en ”normal” konjunkturnedgång från tidigare krisläge. Det största hotet mot denna syn är en andra stark covid-19-våg.

I sin höjning av Epiroc skriver banken att värderingen inte är låg men att de senaste månadernas prisuppgång för metaller bör stärka sentimentet i gruvindustrin och driva efterfrågan för bolagets produkter. Rekommendationen höjs till köp från behåll.

För Autolivs del påpekas det att bolaget ligger tidigt i konjunkturcykeln där positiva ekonomiska signaler kan ge utslag i aktiekursen.

”Vi bedömer att den långsiktiga kurspotentialen är god och höjer vår rekommendation från behåll till köp”, skriver Handelsbanken.

Sedan tidigare är Sandvik och Volvo topprankade inom sektorn hos Handelsbanken. Sandviks köprekommendation och riktkurs på 200 kronor lämnas oförändrad medan Volvo får upprepad köprekommendation med höjd riktkurs till 195 kronor (178) med stöd av höjda resultatprognoser och bankens kassaflödesvärdering.