SHT stiger i premiärhandeln på Spotlight

Teknikbolaget SHT Smart High-Tech började i dag den 18 november att handlas på Spotlight Stock Market. Bolaget noterar B-aktier som handlas med kortnamnet SHT B och teckningsoptioner med kortnamnet SHT TO 1 B.
SHT
Foto: SHT

Göteborgsbaserade SHT har en bakgrund från Chalmers tekniska högskola. Bolaget arbetar med att ta fram nya värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. Försäljning sker till företag för integration inom bland annat telekom-, dator- och fordonsbranschen, i princip till alla områden inom elektronik som kräver kylning.

Erbjudandet att teckna aktier i bolaget övertecknades. Erbjudandet bestod av 2 miljoner units till teckningskursen 11 kronor per unit. Bolaget tillförs 22 miljoner före emissionskostnader på 1,3 miljoner kronor. Emissionen tecknades till 77,5 miljoner kronor av närmare 4 000 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad på 360%. Den del av erbjudandet som inte omfattades av teckningsförbindelser tecknades till 660%. Bolaget har efter erbjudandet 13,4 miljoner aktier utestående.

Aktien har hittills i dag handlats till 11,75 kronor som högst betalt och 10 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 10,80 kronor. Aktier för 2,9 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 13,4 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 145 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 2 kronor senast betalt. Värdet är en unit är därmed 12,80 kronor, vilket är en uppgång på 16,4% jämfört med teckningskursen på 11 kronor för en unit.

Lyssna på en bolagspresentation i den bifogade länken.