Slitevind lyfter i handelspremiären på First North

Det svenska vindkraftsföretaget Slitevind handlas till 42 kronor per aktie i måndagens handelspremiär på Nasdaq First North. Aktien har tidigare handlats på Pepins där senaste betalkurs var 35 kronor den 20 maj.

Ingen nyemission har gjorts i samband med listningen. Under det första kvartalet gjorde bolaget en riktad nyemission på totalt 20 miljoner kronor till kursen 30 kronor per aktie.

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland till ett totalt bokfört värde om cirka 600 miljoner kronor.

“Slitevind har sedan starten 1992 bedrivit en målmedveten utveckling inom området förnybar energi och är i dag en etablerad industriell aktör inom miljövänlig elproduktion”, skrev bolaget inför listningen.

“Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar”, hette det.

Slitevind har investerat och förvärvat flera bolag och vindkraftverk de senaste åren. Sedan 2015 har den årliga produktionen ökat från cirka 75 GWh till dagens cirka 264 GWh.

Nettoomsättningen var 77 miljoner kronor under 2018, en 42-procentig ökning från 55 miljoner kronor under 2017.

Rörelseresultatet steg till 15,3 miljoner kronor (1,3). Resultatet före skatt var 4,4 miljoner kronor (-14,1) och resultatet efter skatt 4,4 miljoner kronor (-11,8).

I bolagsbeskrivningsdokumentet inför listningen konstaterade Slitevind att det finns en risk att politiska beslut och regelverk påverkar vindkraftsbranschen negativt. Vidare ser bolaget flera bransch- och marknadsrisker.

“Den produktionsvolym som vindkraftverken genererar står i direkt proportion till de bägge intäktsslagen el och elcertifikat. Avvikelser i vindens energiinnehåll kan påverka intäkter och resultat för ett enskilt kvartal eller år. Lägre elpris kan ha en väsentligt negativ effekt på bolagets intäkter och resultat”, skrev bolaget.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här