Små resultatförändringar för Curasight

Forskningsbolaget Curasight, som började handlas på Spotlight Stock Market i början av oktober, redovisar små förändringar i resultatet under tredje kvartalet. Som väntat redovisas inga intäkter.
Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet före skatt var -0,4 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,02).

Likvida medel uppgick till 46,8 miljoner kronor (1,5).

”Noteringen av Curasight möjliggör förverkligandet av den fulla potentialen i vår banbrytande teknik och tillsammans med en stark och bred pipeline av studier sätts Curasight i en mycket attraktiv position för att generera långsiktigt värde för sina aktieägare”, skriver VD:n Ulrich Krasilnkoff.

Vidare förväntar sig företagsledaren att studier för behandling av Glioblastoma kan hamna i ett snabbspår hos EMA och FDA då inga betydande förbättringar gjorts hos denna patientgrupp de senaste 15 åren.

Curasight, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,2 -0,3
Resultat före skatt -0,4 -0,4
Nettoresultat -0,3 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,02
Likvida medel 46,8 1,5