”Småhusbyggandet kan klara krisen bäst”

Enligt Boverkets nya prognos väntas antalet påbörjade bostäder minska med cirka 15 procent i år.

Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar till 44 500, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. För 2021 faller takten till 41 500 bostäder. Dock är prognosen osäker.

”Utvecklingen av pandemin och av samhällsekonomin kan ta olika riktningar framöver. Vi bedömer att tredje kvartalet kommer att vara avgörande för byggandet”, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket, i ett pressmeddelande.

Samtidigt väntas småhusbyggandet vara mest motståndskraftigt.

”Småhusbyggandet håller emot ganska väl i år och kan klara krisen bäst. Vi bedömer att antalet påbörjade bostadsrätter kommer att minska något mer än antalet hyresrätter. Men utvecklingen kommer att skilja sig mycket åt i landet”, säger Hans-Åke Palmgren.

 

Prognos för antal påbörjade bostäder, juni 2020 2019 2020p 2021p
Nybyggnad      
– Flerbostadshus 38 400 32 300 30 000
— Bostadsrätt 14 600 12 000 10 500
— Hyresrätt 23 200 20 000 19 200
— Äganderätt      600      300      300
– Småhus 10 400   9 200   8 500
Total nybyggnad 48 800 41 500 38 500
Nettotillskott genom ombyggnad   3 200   3 000   3 000
Totalt påbörjade bostäder 52 000 44 500 41 500