Spararna skyr aktiefonder

Under september uppvisade aktiefonder nettouttag medan de flesta andra fondkategorier såg nettoinsättningar. Det skriver Fondbolagens förening.
Börsen, aktier, aktiefonder
Foto: Fredrik Sandberg /TT

Fondförmögenheten i Sverige minskade i september med 203 miljarder kronor till 6 357 miljarder. Nettoinflödet till fonder summeras till 2,4 miljarder.

Under månaden var utvecklingen på många av världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen sjönk med 6%, inklusive utdelningar. Aktiefonder uppvisade också under månaden ett nettoutflöde på 17,5 miljarder kronor.

Nettosparande i fonder, Mdkr
  September Januari-September
Aktiefonder -17,5 55,4
Blandfonder 3,2 24,4
Långa räntefonder 4,1 14,4
Korta räntefonder 12,6 7,2
Hedgefonder -0,1 -1,7
Övriga fonder 0,1 2,2
Summa 2,4 113,1

Störst uttag noteras från Sverigefonder och branschfonder medan Indienfonder, Japanfonder och Nordamerikafonder noterade nettoinflöden.

Samtidigt noterades nettoinsättningar i korta räntefonder på 12,6 miljarder. Vidare såg långa räntefonder och blandfonder nettoinflöden på 4,1 respektive 3,2 miljarder.

”Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig, men det är viktigt att komma ihåg att börsnedgångar hör hemma i en normal börscykel. De mer aktiva spararna valde att dra ned på risken genom att sälja av aktiefonder till förmån för de mindre riskfyllda räntefonderna. Även blandfonder gick hem, där nettoinsättningar noteras. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Trots orosmolnen på börsen – spararna tankar aktier

Hittills i år har 113,1 miljarder kronor nettosparats i fonder. Nysparandet i aktiefonder uppgår, trots nettouttaget under september, till 66,4 miljarder hittills under året. Hittills i år har merparten av nysparandet i aktiefonder tillfallit globalfonder och Sverigefonder. De har noterat nettoinsättningar på 40 respektive 23 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten är 4 146 miljarder, motsvarande 65%, placerade i aktiefonder.