Starbreeze förbättrar resultatet

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar däremot en vändning till vinst på rörelseresultatnivå.
Omsättningen sjönk 80,4 procent till 31,3 miljoner kronor (160,0). Det är huvudsakligen relaterat till avyttrande av verksamhet.

Payday stod för 28,1 miljoner kronor (14,4). Den digitala distributionsplattformen Steams sommarrea har bidragit positivt till försäljningen under kvartalet.

Ebitda-resultat blev 15,5 miljoner kronor (-25,8), med en ebitda-marginal på 49,5 procent.

Rörelseresultatet blev 4,9 miljoner kronor (-47,8), med en rörelsemarginal på 15,7 procent.

Resultatet före skatt var -2,2 miljoner kronor (-60,1).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-64,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,20).

Bolaget skriver i en kommentar att fokus kommer fortsätta ligga på att nå ett förlagsavtal för Payday 3, vilket man arbetar intensivt med och hoppas kunna uppnå redan under detta år.

Starbreeze, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 31,3 160,0 -80,4%
EBITDA 15,5 -25,8
EBITDA-marginal 49,5%
Rörelseresultat 4,9 -47,8
Rörelsemarginal 15,7%
Resultat före skatt -2,2 -60,1
Nettoresultat -2,4 -64,4
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,20
Kassaflöde från löpande verksamhet 18, 94,6 -81,0%