Starka siffror från Sportamore

Sportutrustningsföretaget Sportamores totala försäljning ökade 17,4 procent till 252 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 (215).

Rörelseresultatet, på ebit-nivå, uppgick till 2,8 miljoner kronor (-0,5).

”Vi fortsätter leverera planenlig tillväxt”, skriver Johan Ryding i vd-ordet i rapporten där han också lyfter fram att det positiva resultatet under kvartalet signalerar ett ”tydligt trendbrott i koncernens resultatutveckling”.

Det genomsnittliga ordervärdet ökade med 13 procent under kvartalet. Utvecklingen drevs av införandet av lägsta ordervärde för fri frakt i samtliga markander vilket föranlett ett ökande antal varor per order, men också stigande genomsnittligt försäljningspris, uppger bolaget.

”Denna förändring ger stor påverkan på koncernens kostnadsstruktur per order och innebär att lönsamheten förbättras radikalt”, skriver Johan Ryding.

Vidare uppger Sportamore att lagervärdet vid periodens slut uppgick till 322 miljoner kronor (276) och att lagret uppvisar god kurans, där mindre än 17 porcent är äldre än sex månader.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.