Starkaste kvartalet hittills för BHG

BHG Group redovisar en högre omsättning och betydligt högre vinst för andra kvartalet, jämfört med året innan. Även kassaflödet för perioden står sig mycket starkare än samma period 2019.
Bygghemma drivs i två segment: Do-it-yourself (DIY) med 60 procent av intäkterna och Heminredning med 40 procent. Försäljningen på nätet kompletteras med ett 70-tal butiker eller så kallade "showrooms".

BHG:s omsättning steg 57,7 procent till 2 694,9 miljoner kronor (1 708,8).

Bruttovinsten blev 675,5 miljoner kronor (397,6), med en bruttovinstmarginal på 25,1 procent (23,3).

Rörelseresultatet blev 222,0 miljoner kronor (91,9), med en rörelsemarginal på 8,2 procent (5,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 232,7 miljoner kronor (102,3), med en justerad rörelsemarginal på 8,6 procent (6,0).

Resultatet före skatt var 190,1 miljoner kronor (71,3).

Resultatet efter skatt blev 147,2 miljoner kronor (53,9), en ökning med 173,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,33 kronor (0,50), vilket innebär en ökning med 166,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 605,1 miljoner kronor (260,6).

Bolagets vd Adam Schatz beskriver kvartalet som det utan jämförelse starkaste hittills. Den starka prestationen relaterar till den normala högsäsongen kombinerat med förändrade kundbeteenden i kölvattnet av coronapandemin med nordiska kunder som spenderat mer tid hemma och undvikit handla på fysiska destinationer.

”Våra verksamheter, i synnerhet inom DIY-segmentet, har upplevt en exceptionellt stark efterfrågan med tillväxttal för flera av dem på en bra bit över 100 procent. Även om vi förväntar oss en återgång till mer normala tillväxtnivåer kan vi konstatera att den exceptionellt höga efterfrågan varit relativt konstant över kvartalets tre månader och att det tredje kvartalet också inletts starkt”, säger Schatz.

BHG:s finansiella mål är oförändrade sedan föregående kvartal.

BHG, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 694,9 1 708,8 57,7%
Bruttoresultat 675,5 397,6 69,9%
Bruttoresultatmarginal 25,1% 23,3%
Rörelseresultat 222,0 91,9 141,6%
Rörelsemarginal 8,2% 5,4%
Rörelseresultat, justerat 232,7 102,3 127,5%
Rörelsemarginal, justerad 8,6% 6,0%
Resultat före skatt 190,1 71,3 166,6%
Nettoresultat 147,2 53,9 173,1%
Resultat per aktie, kronor 1,33 0,50 166,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 605,1 260,6 132,2%