Statens betalningar gav överskott på 40,4 miljarder kronor i november

Svenska statens betalningar resulterade i ett överskott på 40,4 miljarder kronor i november.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Riksgäldens prognos var ett överskott på 20,5 miljarder kronor.

Skillnaden beror på lägre utgifter och högre skatteinkomster än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med november 2020 visade statens betalningar ett underskott på 193,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 137 miljarder kronor i slutet av november.

Rapporten publicerades en dag tidigare än beräknat.